<<< authoris paginamB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aratos
ca. 310 - ca. 250 a. Chr. n.

 
 
   
   Φ α ι ν ό μ ε ν α

___________________________________________


[α'   Φαινόμενα]
[β'   Συνανατολαὶ καὶ συγκαταδύσεις]
[γ'   Προγνώσεις κατὰ σημείων]

_____________________

Textus:
Aratos, Phénomènes
ed. Jean Martin
Paris 1998


 
 
 
 
<<< authoris paginam