B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Sappho
ca. 630 - post 590
     
   


p e r s o n a

Σαπφὼ ἡ ποιητρία τὸ μὲν γένος ἦν Λεσβία, πόλεως δὲ Μιτυλήνης, πατρὸς δὲ Σκαμάνδρου· ἀδελφοὺς δ᾽ ἔσχε τρεῖς, Ἐρίγυιον καὶ Λάριχον, πρεσβύτατον δὲ Χάραξον, ὃς πλεύσας εἰς Αἴγυπτον Δωρίχαι τινι προσενεχθεὶς κατεδαπάνησεν εἰς ταύτην πλεῖστα. τὸν δὲ Λάριχον νέον ὄντα μᾶλλον ἠγάπησεν. θυγατέρα δ᾽ ἔσχε Κλεῒν ὁμώνυμον τῆι ἑαυτῆς μητρί. συνήκμασε δὲ Ἀλκαίωι καὶ Πιττακῶι καὶ Στησιχόρωι κατὰ τὴν μβ´ Ὀλυμπιάδα. ἔγραψε δὲ μελῶν λυρικῶν βιβλία ἐννέα. ἔγραψε δὲ καὶ ἐπιγράμματα καὶ ἐλεγεῖα καὶ ἰάμβους καὶ μονωιδίας. κατηγόρηται δ᾽ ὑπ᾽ ἐνίων ὡς ἄτακτος οὖσα τὸν τρόπον καὶ γυναικεράστρια. τὴν δὲ μορφὴν εὐκαταφρόνητος δοκεῖ γεγονέναι καὶ δυσειδεστάτην, τὴν μὲν γὰρ ὄψιν φαιώδης ὑπῆρχεν, τὸ δὲ μέγεθος μικρὰ παντελῶς. (P. Oxy. XV, 1922, 1800.1; Suid. s. v. Sappho; et al.)
Sappho (ca. 480 a. Chr. n., München, Antikenmuseum)
Sappho ? (saec. IV a. Chr. n., Athens, National Archaeological Museum)o p e r a

μέλη


o p e r a   s u b d i t i v a

ἐπιγράμματα


s e c u n d a r i a

Indices
Epithalamium neohellenicum
Fragmenta (George Hinge)
Papyrus Hauniensis
βιβλιογραφία