B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Museum virtuale
Chronologia
     
   2 8 0 0  -  2 7 0 0   a .  C h r .  n .

_______________________________________


Domina de Uruk (Mesopotamia, ca. 2800)
Templum dei Anu de Uruk (Mesopotamia, ca. 2750)
Vasum sacrum de Uruk (Mesopotamia, ca. 2750)