B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabula Peutingeriana
ca. 250
 


 

 

  <<< introductio

 

 


C o n r a d i   M i l l e r i
e d i t i o  1 8 8 7 / 8 8


P r o s p e c t u s   t a b u l a ePars I (Segmentum I, 440 kb)
Pars II (Segmentorum I, II, 428 kb)
Pars III (Segmentorum II, III, 444 kb)
Pars IV (Segmentorum III, IV, 428 kb)
Pars V (Segmentorum IV, V, 456 kb)
Pars VI (Segmentorum V, VI, 380 kb)
Pars VII (Segmentorum VI, VII, 532 kb)  Pars VIII (Segmentorum VII, VIII, 492 kb)
Pars IX (Segmentum VIII, 484 kb)
Pars X (Segmentorum VIII, IX, 552 kb)
Pars XI (Segmentorum IX, X, 532 kb)
Pars XII (Segmentorum X, XI, 404 kb)
Pars XIII (Segmentorum XI, XII, 432 kb)
Pars XIV (Segmentum XII, 432 kb)


  <<< introductio