<<< introductionemB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A

 

 

 

 
Notitia dignitatum
ca. 430
 


 


 N o t i t i a
d i g n i t a t u m   o m n i u m
t a m   c i v i l i u m
q u a m   m i l i t a r i u min partibus Orientis:
      I - XX
      XXI - XLX

in partibus Occidentis:
      I - IX
      X - XXIX
      XXX - XLV


_____________________________________


Textum electronicum
fecit Halstein Sjølie
(editio Otto Seeck, 1876)
 
 
 
<<< introductionem