B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Henricus Kramer
ca. 1430 - ca. 1505
     
   


M a l l e u s   M a l e f i c a r u m

Textus:
Malleus Maleficarum.
Francofurti ad Moenum
apud Nicolaum Bassaeum 1580
Versio Digitalis:
Historical.Library, Cornell University.
(Textus nondum correctus !)


________________________________________________


Tabula totius operis.

Titulus
Bulla «Summis desiderantes affectibus».
Epistola dedicatoria.
Approbatio.
Apologia Auctoris in Malleum Maleficarum.
Autores ex quibus hoc opus sumptum est & ab Autore citati.

      Prima pars.

Quæstio 1. An asserere maleficas esse ita sit catholicu quod eius oppositum pertinaciter defendere sit hæreticum.

Quæstio 2. Quod ad effectum maleficialem, semper habeat dæmon cum malefico concurrere, vel quod alterum sine adminiculo alterius talem effectum poßit producere.

Quæstio 3. An catholicum sit asserere quod effectus per incubos & succubos dæmones sic procurantur, quod etiam veri homines in multiplicationem & originem maleficorum per tales dæmones procreantur.

Quæstio 4. An catholicum sit asserere quod actus incuborum & succuborum dæmonum, tantummedo infimis spiritibus conueniat.

Quæstio 5. An quoquo modo possit catholicè censeri, quod origo & multiplicatio maleficorum operum ex influentijs procedat corporum cœlestium absque adminiculo dæmonum, sem à substantijs separatis, vt sunt motores orbium cœlestium, sem etiam à malitia hominum concurrente ad voces, & verba quacunque stellarum.

Quæstio 6. Quoad maleficos cum dæmonibus concurrentes, cur mulieres amplius inueniantur hac baresim fecta quàm vero, cuiusmodi etiam mulieres præ cateris sunt inuoluse, declaratur per quinque sequentes quæstiones.

Quæstio 7. An malefica virtute dæmonum mentes hominum ad odium, vel amorem inordinatum incitare valeant, & de modo propenendi huiusmodi materias in sermenibus ad populum.

Quæstio 8. An generatinam potentiam seu actum venercum impedire, & maleficiare poßint, cum quadam incidentali questione, cur inter dum actus ille impediatur respectu vnius, & non respectu alterius persona.

Quæstio 9. An præstigiosa illusione membra virilia quasi sint à corporibus eusilsu(?) auferre soleant, cum alijs difficultanbus annexis.

Quæstio 10. An homines in bestiales formas possant transmutare, cum alia incidentali quæstione.

Quæstio 11. De obstetricibus maleficis conceptus in utero, & extra diuersimodi interimentibus.

Quæstio 12. An diuinam permißionem in operibus maleficarum cõmendare ua sit catholicum quod eius oppositum scilicet illam redarguere omnino sit hæreticum.

Quæstio 13. Super auas dium as permißiones, circa casum diaboli, & primorum parentum ex quibus cuncta maleficarum operamstè permittuntur.

Quæstio 14. An præmißis non obstantibus peccata maleficorum grauiora sint peccatis malorum angelorum, & primorum parentum, & quod grauißimas mereantur pœnas, etiam in præsenti quæstio de materia pota prædicabilis est.

Quæstio 15. An propter peccata maleficorum innoxij sæpè maleficentur, & interdum propter peccata propria.

Quæstio 16. An hæresis maleficarum omnes alias superstitionis species excedat.

Quæstio 17. Est declaratiua 14 grauitatem criminis ad peccata quacunque dæmonum comparando.

Quæstio 18. Contra quinque argumenta laicorum, quoddem non permittat tantam potestatem diabolo, & maleficis, & annectitur hac quæstio prima.


      Secunda pars.

Quæstio 1. An quis poßit per bonos angelos ita beñefictam, quod à maleficis & dæmonibus non poßit malefictam, & continet 16. cap.

Capitulum 1. Diversis medijs, quibus dæmones ad augmentum illius perfidia alliciunt per maleficas [verbum illegible] & honestas puellas.

Capitulum 2. De modo sacrilega prefeßionis earum, & de homagio diabolo præstando.

Capitulum 3. De modo quo de loco ad locum transferuntur.

Capitulum 4. De modo quo se incubis dæmonibus subijciuno. qualiter ex ijs multiplicentur. an semper cum seminis decisione incubus maleficam aggrediatur. an potius uno quàm alio tempore, aut loco. an visibiliter illas spurcitias agitent cum maiori vel minori venerea delectatione. an incisbi tantumodo mulieres ex corum spurcitijs procreat an aggrediantur.

Capitulum 5. De modo gener ali quo per sacramenta ecclesia maleficia exercentur; & de sex modis quibus omnibus creaturis (corporibus cœlestibus exceptis) veras infirmitates, licet non veras sanitates, virtute naturali inferre possunt.

Capitulum 6. De modo quo vim generatiuam impedire solent.

Capitulum 7. De modo quo membra virilia auferre solent per operationis modos, vt scias qua tacta sunt in quæst. 8. prima partis, potentiam faciends tangere.

Capitulum 8. De modo quo homines in bestiales formas transmutãtur.

Capitulum 9. De modo quo dæmones intra corpora, & capita sine lasione existunt, dum præstigiosas operantur transmutationes.

Capitulum 10. De modo quo dæmones per maleficarum operationes substantialiter homines inhabitant.

Capitulum 11. De modo quo omne genus infirmitatis in generali inferre possunt.

Capitulum 12. De modo in speciale quo hominibus grauiores infirmitates inferunt.

Capitulum 13. De modo quo obstetrices malefica præ omnibus alijs maiora damna inferunt, dum infantes, aut interimendo, aut exetrando dæmonibus efferunt.

Capitulum 14. De modo quo iumentis varia nocumenta inferunt.

Capitulum 15. De modo quo grandines & tempestates concitare, ac fulgura fulminare solent.

Capitulum 16. Super tres modos, quo viri & non mulieres reperiuntur maleficijs infecti per tria capitula, & primò de sagittarijs maleficis.

Quæstio 2. Modus tollendi, et curandi maleficia.

Capitulum 1. Remedium ecclesiasticum contra incubos & succubos dæmones.

Capitulum 2. Remedia pro illis qui circa vim generatiuam maleficiuntur.

Capitulum 3. Remedia contra maleficiatos super amorem vel odium inordinatum.

Capitulum 4. Remedia super eos quibus virilia membra præstigiosa arte aúferuntur, & ubi interdum in bestiales formas homines transmutantur.

Capitulum 5. Remedia contra obsessos ex maleficio.

Capitulum 6. Remedia per licitos exorcismos ecclesiæ, contra quascunque infirmitates à maleficis illatas, & de modo exorcizandi maleficiatos.

Capitulum 7. Remedia contra grandines, & super iumenta maleficiata.

Capitulum 8. Remedia quaedam contra quasdam occultas dæmonum infestationes.


      Tertia pars.

Ad opus iudiciale, tam in foro ecclesiastico, quàm ciuili, contra maleficos, ac omnes hæreticos pertinens, XXXV. quæstiones complectens, in quibus regula inchoandi processum iudicij, continuatio, & sententiandi modus, luculentissimè demonstratur.

Quaestio 1. Quis sit competens maleficarum iudex. Super modum inchoandi processum.

Quaestio 2. De numero testium.

Quaestio 3. Quotiens possint testes examinari.

Quaestio 4. De conditionibus testium.

Quaestio 5. An inimici capitales ad testificandum admittantur?

Quaestio 6. Qualiter processus est continuandus et qualiter testes sunt examinandi in præsentia quatuor aliarum personarum, & qualiter delata est interroganda dupliciter.

Quaestio 7, in qua varia dubia declarantur super præmissa interrogatoria & responsiones negatiuas, an delata sit incarceranda, & quando pro manifeste deprehensa in hæresi maleficarum sit habenda, & est actus secundus.

Quaestio 8, et praecedenti annexa, an sit incarceranda, & de modo capiendi, & est actus tertius iudicis.

Quaestio 9, quid agendum post captionem, & an deponentium nomina sint ei manifestanda, & est actus quartus.

Quaestio 10, qualiter sunt defensiones concedendæ cum deputatione aduocati, & est actus quintus.

Quaestio 11, quid faciet aduocatus cùm sibi nomina testium non publicantur. actus sextus.

Quaestio 12, magis declarans qualiter inimicitia capitalis inuestiganda, actus septimus.

Quæstio 13. Super ea quae ante interrogatoria in loco carceris, & torturæ proponenda habet iudex aduertere, & est actus octauus,

Quæstio 14. De modo sententiandi delatam ad quæstiones, & quomodo prima die sit quæstionanda, an possit con seruationem vitæ compromittere. actus decimus.

Quæstio 15. Super tormenta continuanda, & de cautelis & fignis, quibus cognoscere potest iudex maleficas, & quomodo se ab earum maleficijs debet præmunire, & quomodo sunt apprehendendæ, & vbi sua habent maleficia abscondita, cum declarationibus varijs, ad obuiandum maleficio taciturnitatis, & est actus vndecimus.

Quæstio 16. De tempore, et de secvndo modo interrogandi, & est actus duodecimus, super finales cautelas à ludice obseruandas.

Quæstio 17. Super purgationem vulgarem, & præcipuè super examen candentis ferri, ad quod maleficæ appellant.

Quæstio 18. De sententia diffinitiva in se qualiter est ferenda.

Quæstio 19. Quot modis capitur suspitio pro sententia ferenda.

Quæstio 20. Super primum modum sententiandi.

Quæstio 21. Super secundum modum sententiandi delatam, & tantummodò diffamatam,

Quæstio 22. Super tertium modum sententiandi diffamatum, & quæstionibus
exponendum.

Quæstio 23. Super quartum modum sententiandi suspectam de hæresi leuiter.

Quæstio 24. De modo sententiandi vehementer suspectam.

Quæstio 25. De modo sententiandi violenter
suspectum.

Quæstio 26. De modo sententiandi debitè snspectum, & diffamuatum.

Quæstio 27. De modo sententiandi confitentem hæresim pœnitentem non relapsam.

Quæstio 28. qualiter sententianda sit relapsa probabiliter, sed pœnitens.

Quæstio 29. De sententia inferenda relapsæ confessa, sed impœnitenti.

Quæstio 30. Super hæresim confessam & relapsam & impœnitentem.

Quæstio 31. Super conuictum, & deprehensum, omnia tamen negantem.

Quæstio 32. Super conuictum sed fugitiuum, vel se contumaciter absentantem.

Quæstio 33. Super delatam ab alia malefica incinterata, velincineranda, qualiter sit sententiandum.

Quæstio 34. De modo sententiandi maleficam maleficia tollentem, & super maleficas obstetrices, & maleficos sagittarios.

Quæstio 35 & ulti[ma]. Super modos sententiandi maleficos quostunque friuolè, aut etiam iniustè appellantes.

Index alphabeticus.
Tabula quæstionum totius operis.
Impressum.