BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Iohannes Hagenaw

floruit 1620

 

fontes

 

editiones:

Jan Hagenaw, Stefan Pac, Albrycht Stanisław Radziwiłł:

Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy

Zachodniej w latach 1624-1625 wświetle ówczesnych realcji,

red. A. Przyboś, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977

Jan Hagenaw, Stefan Pac, Albrycht Stanisław Radziwiłł:

Die Reise des Kronprinzen Władysław Waza in die

Länder Westeuropas in den Jahren 1624/1625.

Hrsg. u. übers. von Bolko Schweinitz. Leipzig/Weimar: Kiepenheuer 1988

 

versio electronica:

Ulrich Harsch 2005