<<< introductionis paginamB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A

 

 

 

 
saeculum secundum ante Christum natum
senatus consultum de Bacchanalibus
 

  transcriptio


 


senatus consultum de Baccanalibus.


|1| [Q(uintus)] Marcius L(uci) f(ilius), S(purius) Postumius L(uci) f(ilius) co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(onis) Octob(ribus), apud aedem |2| Duelonai. sc(ribundo) arf(uerunt) M(arcus) Claudi(us) M(arci) f(ilius), L(ucius) Valeri(us) P(ubli) f(ilius), Q(uintus) Minuci(us) C(ai) f(ilius)

de Bacanalibus quei foideratei |3| esent, ita exdeicendum censuere:

«neiquis eorum [B]acanal habuise velet. seiques |4| esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(aitorem) urbanum |5| Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatus |6| noster decerneret, dum ne minus senator[i]bus C adesent, [quom e]a res cosoleretur. |7| Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium |8| quisquam, nisei pr(aitorem) urbanum adiesent, isque [d]e senatuos sententiad, dum ne |9| minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.

ce[n]suere.

|10| sacerdos nequis uir eset. magister neque uir neque mulier quisquam eset. |11| neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuise velet. neve magistratum, |12| neve pro magistratu[d], neque virum [neque mul]ierem qui[s]quam fecise velet. |13| neve post hac inter sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise |14| neve conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. |15| sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet. neve in poplicod neve in |16| preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei |17| pr(aitorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus |18| senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.

censuere.

|19| homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam |20| fecise velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus |21| arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad |22| scriptum est.»


haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum |23| noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis, eorum |24| sententia ita fuit: «sei ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad |25| scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere». atque utei |26| hoce in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit, |27| uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit. atque |28| utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, |29| ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai |30| erunt, faciatis utei dismota sient.

in agro Teurano.
 
 
 
<<< introductionis paginam