<<< saeculi indicemB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aratos
ca. 310 - ca. 250 a. Chr. n.

 
 
   
   p e r s o n a

Ἄρατος ὁ ποιητὴς γένει ἦν ἀπὸ Σόλων τῆς Κιλικίας. ἐγένετο πατρὸς μὲν Ἀθηνοδώρου, μητρὸς δὲ Λητοφίλας περὶ τὸ ἔτος 310. ἐτελεύτεσε περὶ τὸ ἔτος 250 πρὸ Χριστοῦ.
o p u s

Φαινόμενα


s e c u n d a r i a

βίος α'
βίος β'
βίος γ'
βίος δ'
βίος ἐν τῆι Σούδηι
βιβλιογραφία

 
 
 
 
<<< saeculi indicem