<<< operis indicem   <<< retro


B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archimedes
287 - 212 a. Chr. n.

 
 
     
   
 
 


          Ὀ σ τ ο μ ά χ ι ο ν

          Ludus «loculus Archimedius»

________________________________________

 


Potes componere ex XIV lamellis eboreis
innumerabiles figuras trahendo et rotando:
trahere:
trahe lamellam mure presso
rotare:
punctum viride lamellae cliccatum = +45 gradus
punctum caeruleum lamellae cliccatum = +5 vel -5 gradus
punctum rubrum lamellae cliccatum = +1 vel -1 gradus


 
 
 
 
 
 
<<< operis indicem   <<< retro