<<< saeculi indicemB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Epikouros
ca. 342 - 271 a. Chr. n.

 
 
   
   p e r s o n a

Ἐπίκουρος ὁ φιλόσοφος Ἀθηναῖος ἦν τὸ γένος. ἐγένετο περὶ τὸ ἔτος 342 ἐν τῆι Σάμῶι. φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς· ἐν Μιτυλήνηι καὶ Λαμψάκωι πρῶτον συστήσασθαι σχολὴν ἐπὶ ἔτη πέντε· ἔπειθ' οὕτως εἰς Ἀθήνας μετελθεῖν. οἱ φίλοι πανταχόθεν πρὸς αὐτὸν ἀφικοῦντο καὶ συνεβίουν αὐτῶι ἐν τῶι «κήπωι». ἐτελεύτεσε τῶι ἔτει 271 πρὸ Χριστοῦ.

o p e r a   q u a e   s u p e r s u n t

ἐπιστολὴ πρὸς Ἡρόδοτον (περὶ τῶν φυσικῶν)
ἐπιστολὴ πρὸς Πυθοκλέα (περὶ μεταρσίων)
ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα (περὶ τῶν βιωτικῶν)
ἐπιστολὴ πρὸς παῖδα
ἐπιστολὴ πρὸς τὴν μητέρα
ἐπιστολὴ πρὸς Ἰδομενέα
κύριαι δόξαι
γνωμολογικόν
διαθῆκαι
ἀποσπάσματα

Τῶν συγγραφῶν κατάλογοςs e c u n d a r i a

Διογένης Λαέρτιος (Agelos Perdikouris)
Ἐπικούρου συγγραφαί (TLG)
βιβλιογραφία

 
 
 
 
<<< saeculi indicem