B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Carmen aureum
ca. 300 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Τὰ Πυθαγορικὰ χρυσᾶ ἔπη ἔγραψε ποιητὴς
ἀνώνυμος περὶ τὸ ἔτος 300 πρὸ Χριστοῦ.


o p u s

Χρυσᾶ ἔπη


s e c u n d a r i a

translatio anglica
recensio editionis Thom 1995 (germanice, Christine Harrauer 1999)
βιβλιογραφία