<<< saeculi indicemB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Theophratos
ca. 370 - ca. 287 a. Chr. n.

 
 
   
   p e r s o n a

Θεόφραστος, ὁ φιλόσοφος, Λέσβιος ἦν τὸ γένος. ἐγένετο δὲ περὶ τὸ ἔτος 371. μαθητὴς ἦν Ἀριστοτέλους. καὶ ἐκείνου εἰς Χαλκίδα ὑποχωρήσαντος Θεόφραστος διεδέξατο τὴν σχολήν (322). γηραιὸς ἐτελεύτησε περὶ τὸ ἔτος 287 πρὸ Χριστοῦ.
o p e r a   q u a e   s u p e r s u n t

Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν α-θ
Περὶ φυτικῶν αἰτιῶν α-ς
Περὶ φιλίας
Περὶ γάμου
Ἠθικοὶ χαρακτῆρες
Περὶ φυσικῶν α-ιη'
         Περὶ πυρός
         Περὶ ἀνέμων
         Περὶ λίθων    >>>
Περὶ σημείων
De sensibus
Περὶ παραλύσεως
Περὶ ὀσμῶν
Περὶ ἱδρώτων
Περὶ ἰλίγγων
Περὶ κόπων
Περὶ εὐσεβείας
[Τὰ μετὰ τὰ φυσικά]
Διαθῆκαι
Ἀποσπάσματα

Τῶν συγγραφῶν κατάλογος


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία

 
 
 
 
<<< saeculi indicem