B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Herakleitos
ca. 545 - ca. 475 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Ἡράκλειτος, ὁ φιλόσοφος, Ἐφέσιος ἦν τὸ γένος. γίνεται περὶ τὸ ἔτος 545 πρὸ Χριστοῦ, τελευτᾶι δὲ περὶ τὸ ἔτος 475. ἐπιγράφουσι δὲ αὐτοῦ βιβλίον, οἱ μὲν, Μούσας, οἱ δὲ Περὶ φύσεως· Διότος δέ, Ἀκριβὲς οἰάκισμα πρὸς στάθμην βίου. ἄλλοι Γνώμην ἠθῶν, τρόπου κόσμον ἑνὸς τῶν ξυμπάντων. διήιρηται δὲ εἰς τρεῖς λόγους, εἴς τε τὸν περὶ τοῦ παντὸς καὶ πολιτικὸν καὶ θεολογικόν. 
o p u s

ἀποσπάσματα


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία