B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Heron
floruit ca. 75 p. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, μηχανικός τε καὶ τεχνικῶν εἰσαγωγῶν συγγραφεύς, ἤκμασε ἐν Ἀλεξανδρείαι περὶ τὸ ἔτος 75 μετὰ τὴν Χριστοῦ γενετήν.
o p e r a

μετρικά
δίοπτρα
μηχανικά
βαρουλκός
κατοπτρικά
βελοποιϊκά
περὶ ὑδρίων ὡροσκοπείων
πνευματικά
αὐτοματοποιητική
ὅροι
γεωμετρικά
στερεωμετρικά


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία