B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Lukianos
ca. 120 - post 180
     
   


p e r s o n a

Λουκιανός, ὁ σκωπτολόγος, Σαμοσατεὺς ἦν τὸ γένος. γίνεται περὶ τὸ ἔτος 120 μετὰ τὴν Χριστοῦ γενετήν, τελευτᾶι δὲ μετὰ τὸ ἔτος 180.


o p e r a

Φάλαρις
Ζεῦξις
Περὶ τοῦ ἐνυπνίου
Δὶς κατηγορούμενος
Νιγρῖνος
Ἑρμότιμος ἢ περὶ αἱρέσεων
Θεῶν ἐκκλησία
Θεῶν διάλογοι
Ἐνάλιοι διάλογοι
Νεκρικοὶ διάλογοι
Ἑταιρικοὶ διάλογοι
Ἰκαρομένιππος
Ῥητόρων διδάσκαλος
Βίων πρᾶσις
Ὄνειρος ἢ ἀλεκτρυών
Πλοῖον ἢ εὐχαί
Συμπόσιον ἢ Λαπίθαι
Χάρων
Ἁλιεύς ἢ ἀναβιοῦντες
Δραπέται
Εἰκόνες
Ὑπὲρ τῶν εἰκόνων
Περὶ τῶν ἐπὶ μισθῶι συνόντων
Ἀλέξανδρος ἢ ψευδόμαντις
Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία
Περὶ ὀρχήσεως
Ζεὺς ἐλεγχόμενος
Ζεὺς τραγωιδός
Φιλοψευδής
Τίμων
Ἀληθῆ διηγήματα
Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν
Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς


o p u s   s u b d i t i v u m

Λούκιος ἢ ὄνος


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία