B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Psalmus Naassenianus
ca. 190
     
   


p e r s o n a

Τὸν τῶν Ναασσηνίων ψαλμὸν γνωστικὸν
ἔγραψε ποιητὴς ἀνώνυμος περὶ τὸ ἔτος 190.


o p u s

Ψαλμός


s e c u n d a r i a

Alfred Firmin Loisy, The Birth of the Christian Religion (1933)
βιβλιογραφία