B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Agathias
ca. 530 - ca. 580
     
   


p e r s o n a

Ἀγαθίας σχολαστικός, Μυριναῖος, ποιητὴς καὶ ἱστοριογράφος καὶ συνήγορος (σχολαστικός), γίνεται περὶ τὸ ἔτος 530, τελευτᾶι δὲ περὶ τὸ ἔτος 580 ἐν Βυζαντίωι.


Βυζάντιος ἀνώνυμος
(S. Vitale, Ravenna, ca. 550)

ἡ Σοῦδα περὶ Ἀγαθίου·
Ἀγαθίας· σχολαστικός, Μυριναῖος, ὁ γράψας τὴν μετὰ Προκόπιον ἱστορίαν τὸν Καισαρέα, τὰ κατὰ Βελισάριον καὶ τὰς ἐν Ἰταλίαι καὶ ἐν Λιβύηι πράξεις, τουτέστι τὰ κατὰ Ναρσῆν ἐν Ἰταλίαι καὶ τὰ ἐν Λαζικῆι καὶ Βυζαντίωι. Οὗτος συνέταξε καὶ ἕτερα βιβλία ἔμμετρά τε καὶ καταλογάδην, τά τε καλούμενα Δαφνιακὰ καὶ τὸν Κύκλον τῶν νέων ἐπιγραμμάτων, ὃν αὐτὸς συνῆξεν ἐκ τῶν κατὰ καιρὸν ποιητῶν. Συνήκμασε δὲ Παύλωι τῶι σιλεντιαρίωι καὶ Μακεδονίωι τῶι ὑπάτωι καὶ Τριβουνιανῶι ἐπὶ τῶν Ἰουστινιανοῦ χρόνων.


o p e r a

Δαφνιακὰ βιβλία ἐννέα
Κύκλος τῶν νέων ἐπιγραμμάτων
Περὶ τῆς Ἰουστινιανοῦ βασιλείας τόμοι πέντε


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία