BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Yitskhok Linetski

1839 - 1915

 

der shriftshteler

 

Yitskhok Yoyel Linetski (Isaac Yoel Linetzky),

geboyrn 1839 in Vinnitsa, haynt Ukrayne,

geshtorbn in Odes, dem 23stn september 1915.

 

 

 

di verk

 

dos poylishe yungel oder a biografye fun zikh aleyn (1867-69)

der beyzer marshelik, satirishe folks-lieder (1869)   >>> (Google)

der velt-luekh fun'm yohr in kesef oder: di algemeyne panorame (1875)

Linyetskis ksovim (1876)

a statye fun dem ployderzak: vos vet zogen di velt? (187?)

di geshikhte funem yudishen folk: fun nokh dem mabl biz oyf keyntigen tog.

iberzetst un fray bearbaytet nokh Doktor Gretts (1883)

di blutige nekome oder Yakov Tirada (1883?/1893?)

dos khsidishe yungel. di lebns-beshraybung fun a poylishen yuden, fun zayn geboyren

biz zayn farloyren. tsu der tsayt fun'm onfang des yetstigen yudishen yorhundert.

fun eyli-kotsin khatsikhakueyli mikak vetsivoni. di tsveyte folkomen ibergearbayte

oysgabe fun mayn poylishen yungel. (1897)   >>> (NYBC)

nit toyt nit lebedik oder dem poylishn yungels a zuhn.

a beshraybung fun ibergang fun'm khasidishen leben in der haskole-velt.

in 19 kapitlakh (1898)   >>> (NYBC)

dos khsidishe yungel - di lebns-beshraybung fun a poylishen yuden, fun zayn geboyren biz zayn

farloyren. tsu der tsayt funem onfang des forigen yudishen yorhundert.

fun eyli-kotsin khatsikhakueyli mikak vetsivoni.

di drite folkomen ibergearbayte oysgabe. fun mayn poylishen yungel. (1909)   >>> (NYBC)

dos khsidishe yungel. di lebns-beshraybung fun a poylishen yuden,

fun zayn geboyren biz zayn farloyren. - tsu der tsayt funem onfang des

yetstigen yudishen yorhundert. fun eyli-kotsin khatsikhakueyli mikak vetsivoni. -

di tsveyte folkomen ibergearbayte oysgabe fon mayn poylishen yungel. (1921)   >>> (NYBC)

 

 

tsveytiks

 

Yitskhok Yoyel Linetski (YIVO Encyclopedia)

Yitzkhok Yoel Linetzky (Vikipedye)

A Yiddish Writer's Fashion and Misfortune (Forward)

Isaac Joel Linetzky (Jewish Virtual Library)

kvaln/kolofon