BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Yakov Shtaynberg

1887 - 1947

 

di perzon

 

Yakov Shtaynberg, shriftshteler,

geboyrn 2 september 1887 in Belaya Tserkov/Ukrayne;

geshtorbn 22 yuni 1947 in Tel Aviv/Yisroel

 

 

dos verk

 

in a farvorfn vinkl (dertseylung, 1922)

 

 

tsveytiks

 

kvaln/kolofon