BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Nokhem Stutshkov

1893 - 1965

 

der shriftshteler

 

Nokhem Stutshkov (Nahum Stutchkoff), dikhter, dramaturg, aktyor un lingvist,

iz geboyrn gevorn 1893 in Brok (Poyln), geshtorbn 1965 in Nyu York.

 

Nokhem Stutshkov (kvaln: forverts, Yidish Radio Project)

 

 

di verk

 

yidisher gramen-leksikon (1931)    >>> (National Yiddish Book Center)

dos Manischewitz matse lid (1933)    >>> (Yidish Radio Project)

vi di mame flegt zogn (1935)

an eydem af kest (1935)

der mame's tokhter (1935)

a velt mit veltelakh (1935)

bay tate-mames tish (1936)

der land fun khaloymes (1937)

Shiker un Shlimaz (1938)

tsures bay leitn (1946)

der oytser fun der yidisher sprakh (1950)    >>> (Hebrew Books)

 

 

tsveytiks

 

Stutchkoff's Dramas

Nahum Stutchkoff - A Life Devoted to Language

A Selection of Curses from Nahum Stutchkoff's Thesaurus of the Yiddish Language

Stutchkoff's Commercials

biografye

Nokhem Stutshkov: shuster (Tamtam 63)

Nokhem Stutshkov: mame-loshn (Tamtam 72)

esey fun Nokhem Stutshkov (Forverts)

esey fun Nokhem Stutshkov (Forverts)

Nokhem Stutshkov (YouTube video)

kvaln/kolofon