B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca
Polonica
  Spiritus movens:
Wojciech Żełaniec
 
   A l f a b e t y c z n y
i n d e k s   a u t o r o w


Ostatnia modyfikacja: 30. 01. 05
pro novis connectionibus gratias ago
Romano MazurkiewiczA
 Jerzy Andrzejewski (1909 - 1983)
 Adam Asnyk (1838 - 1897)

B
 Józef Baka (1707 - 1780)
 Piotr Baryka (ok. 1630)
 Wacław Berent (1873 - 1940)
 Biblia królowej Zofii (1455)
 Marcin Bielski (ok. 1495 - 1575)
 Biernat z Lublina (1460/67 - ok. 1529)
 Bogurodzica (ok. 1300)
 Wojciech Wojciech Bogusławski (1757 - 1829)
 Franciszek Bohomolec (1720 - 1784)
 Michaelis Boym (1614/16 - 1659)
 Kazimierz Brandys (1916 - 2000)
 Kazimierz Brodziński (1791 - 1835)
 Władysław Broniewski (1897 - 1962)

C
 Benedykt Chmielowski (1700 - 1763)
 Chronicon Galli Anonymi (ok. 1115)

D
 Maria Dąbrowska (1889 - 1965)
 Jan Długosz (1415 - 1480)

F
 Alojzy Feliński (1771 - 1820)
 Aleksander Fredro (1793 - 1876)
 Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572)

G
 Konstanty Ildefons Gałczyński (1905 - 1953)
 Jędrzej Gałka (ok. 1450)
 Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
 Łukasz Górnicki (1527 - 1603)
 Seweryn Goszczyński (1801 - 1876)
 Sebastian Grabowiecki (ok. 1543 - 1607)
 Stanisław Grochowski (ok. 1524 - 1612)

H
 Zbigniew Herbert (1924 - 1998)

I
 Jarosław Iwaszkiewicz (1894 - 1980)

J
 Klemens Janicjusz (1516 - 1543)

K
 Wincenty Kadłubek (ok. 1160-1223)
 Franciszek Karpiński (1741 - 1825)
 Jan Kasprowicz (1860 - 1926)
 Kazania gnieźnieńskie (ok. 1400)
 Kazania świętokrzyskie (ok. 1300)
 Kazanie na dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum) (XV)
 Jędrzej Kitowicz (1728 - 1804)
 Sebastian Fabian Klonowic/Acernus (1545 - 1602)
 Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750 - 1807)
 Jan Kochanowski (1530 - 1584)
 Wespazjan Kochowski (1633 - 1700)
 Hugo Kołłątaj (1750 - 1812)
 Stanisław Konarski (1700 - 1773)
 Maria Konopnicka (1842 - 1910)
 Mikołaj Kopernik (1473 - 1543)
 Józef Korzeniowski (1797 - 1863)
 Kajetan Koźmian (1771 - 1856)
 Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
 Zygmunt Krasiński (1811 - 1859)
 Józef Ignacy Kraszewski (1812 - 1887)

L
 Lament świętokrzyski («Posłuchajcie, bracia miła») (XV)
 Stanisław Jerzy Lec (1909 - 1966)
 Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz) (1899 - 1956)
 Legenda o św. Aleksym (XV)
 Stanisław Lem (1921 - )
 Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642 - 1702)

M
 Antoni Malczewski (1792 - 1826)
 Kasper Miaskowski (ok. 1550 - 1622)
 Adam Mickiewicz (1789 - 1855)
 Mikołaj z Wilkowiecka († 1601)
 Czesław Miłosz (1911 - )
 Miriam (Zenon Przesmycki) (1861 - 1944)
 Hieronim Morsztyn (ok. 1581 - ok. 1623)
 Jan Andrzej Morsztyn (1627 - 1689)
 Zbigniew Morsztyn (ok. 1627 - 1689)
 Sławomir Mrożek (1930 - )

N
 Daniel Naborowski (1573 - 1640)
 Adam Naruszewicz (1733 - 1796)
 Zofia Nałkowska (1884 - 1954)
 Julian Ursyn Niemcewicz (1757 - 1841)
 Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883)

O
 Krzysztof Opaliński (1609 - 1655)
 Łukasz Opaliński (1612 - 1662)
 Stanisław Orzechowski (1513 - 1566)
 Eliza Orzeszkowa (1842 - 1910)
 Jan Ostroróg (ok. 1436-1501)

P
 Teodor Parnicki (1908 - 1988)
 Jan Chryzostom Pasek (ca. 1636 - 1701)
 Wincenty Pol (1807 - 1872)
 Wacław Potocki (1621 - 1696)
 Bolesław Prus (Aleksander Glowacki) (1847 - 1912)
 Stanisław Przybyszewski (1868 - 1927)
 Psałterz Floriański (ok. 1390/1400)
 Psałterz puławski (k. XV w.)

R
 Mikołaj Rej (1509 - 1569)
 Władysław Stanisław Reymont (1868 - 1925)
 Tadeusz Różewicz (1921 - )
 Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (ok. 1463)
 Rozmyślanie przemyskie (XV w.)
 Henryk Rzewuski (Jarosz Bejła) (1791 - 1866)

S
 Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595 - 1640)
 Bruno Schulz (1892 - 1942)
 Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
 Piotr Skarga (1536 - 1612)
 Juliusz Słowacki (1809 - 1849)
 Jan III Sobieski (1629 - 1696)
 Leopold Staff (1878 - 1957)
 Stanisław Staszic (1755 - 1826)
 Władysław Syrokomla (1823 - 1862)
 Mikołaj Sęp Szarzyński (1550 - 1581)
 Wisława Szymborska (1923 - )
 Szymon Szymonowic (1558 - 1629)

T
 Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 - 1940)
 Stanisław Trembecki (1739 - 1812)
 Julian Tuwim (1894 - 1953)
 Kasper Twardowski (ok. 1592 - przed 1641)
 Samuel ze Skrzypny Twardowski (1600 - 1661)

W
 Władysław z Gielniowa (ok. 1440 - 1505)
 Wincenty z Kielczy (XIII w.)
 Tomasz Kajetan Węgierski (1756 - 1787)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885 - 1939)
 Jakób Wujek (1540 - 1597)
 Jan Wybicki (1747 - 1822)
 Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)

Z
 Franciszek Zabłocki (1752 - 1821)

 Józef Bohdan Zaleski (1802 - 1886)
 Gabriela Zapolska (1860 - 1921)
 Józef Bartłomiej Zimorowic (1597-1677)
 Szymon Zimorowic (1609 - 1629)

Ż
 Stefan Żeromski (1864 - 1925)
 Żywot św. Wojciecha («Tempore illo...») (XII w.)